مراحل بررسی طرح های فرهنگی(قابل حمایت)

  

مراحل بررسی طرح های فرهنگی (قابل حمایت)
 
در بخش حمایت از طرح های فرهنگی یکی از کارشناسان متخصص (شاغل در خارج از دفتر مطالعات ، مراحل انجام کار بدین شرح است:
1.   دریافت طرح فرهنگی
2.بررسی و ارزیابی طرح توسط یکی از کارشناسان شاغل در دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی
3.دریافت نظرات کارشناسی) درباره طرح فرهنگی براساس فرم های بررسی و ارزیابی
4.بررسی نظرات کارشناسی به همراه اصل اطلاعات تکمیلی طرح فرهنگی در شورای ارزیابی
طرح های فرهنگی
5.اعلام نتیجه بررسی کارشناسی و نظرات شورای ارزیابی طرح های فرهنگی برای میزان و شیوه حمایت یا عدم حمایت از طرح فرهنگی پیشنهادی
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
                                    تلفکس دبیرخانه :       88861323
                                     تلفن:                         88861317                  
نشانی: تهران، میدان هفتم تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، ابتدای خیابان فجر، نبش کوچه کیهان، ساختمان شماره 7،
طبقه چهارم، دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی